IR
젠큐릭스 공시/공고

공고

젠큐릭스의 경영정보를 정확하고 투명하게 제공합니다.

제8기 결산공고

페이지 정보

작성자 Gencurix 댓글 0건 조회 286회 공고일 2019-03-26

본문


재 무 상 태 표
제 8 기 기말  2018년 12월 31일 현재
제 7 기 기말  2017년 12월 31일 현재
제 7 기 기초  2017년 01월 01일 현재
주식회사 젠큐릭스(단위 : 원)
과  목제8(당)기말제7(전)기말
(감사받지 아니한 재무제표)
제7(전)기초
(감사받지 아니한 재무제표)
자산
유동자산8,262,437,9505,561,868,6287,389,641,344
현금및현금성자산7,227,608,4574,523,449,2366,356,860,164
매출채권및기타채권372,537,108182,702,473298,373,214
기타유동자산626,898,929691,203,527463,979,235
당기법인세자산962,7604,019,400-
재고자산34,430,696160,493,992270,428,731
비유동자산1,880,794,3681,799,682,0792,474,977,552
장기금융자산14,400,0009,600,0004,800,000
관계기업투자주식--459,556,083
유형자산1,164,221,6021,123,146,8421,436,001,368
무형자산279,396,766203,043,237110,728,101
기타비유동채권422,776,000463,892,000463,892,000
자   산   총   계10,143,232,3187,361,550,7079,864,618,896
부채
유동부채943,774,506955,783,1791,028,805,377
매입채무및기타채무346,179,098346,099,819462,397,587
단기차입금550,000,000550,000,000550,000,000
기타유동부채47,595,40859,683,36016,407,790
부   채   총   계943,774,506955,783,1791,028,805,377
자본

자본금 

2,696,363,0002,448,081,5002,314,278,500
자본잉여금33,478,524,40824,116,887,70020,450,685,500

기타자본항목

2,442,593,8473,609,358,2873,019,532,185
결손금(29,418,023,443)(23,768,559,959)(16,948,682,666)
자   본   총   계9,199,457,8126,405,767,5288,835,813,519
부채와자본총계10,143,232,3187,361,550,7079,864,618,896


외부감사인: 삼일회계법인

감 사 의 견: 적정


위와 같이 공고합니다.


                                                                                                                                        주식회사 젠큐릭스

                                                                                                                                        대표이사 조 상 래